Societas Peregrini k problematice genderu

Náš otevřený dopis biskupům prý vyvolal „mnoho čtenářských dopisů“, z nichž „bylo zřejmé, že tzv. genderová problematika mnoho dnešních katolíků znepokojuje a obávají se jejího spojení s radikálními ideologiemi feminismu a tzv. neomarxismu.“ A také že se „mnozí podivovali nad tím, jak je možné, že katoličtí křesťané, za něž se členové Societas Peregrini považují, mohou veřejně polemizovat s listem biskupů.“

„Čo sa to tu na nás valí…“ takovou reakci mnohdy vyvolává slovo „gender“, a to nejen u slovenských biskupů, ale např. i u politologa Alexandra Tomského. Když v prosinci slovenští biskupové ve svém Pastýřském listu tvrdě zaútočili na „zastánce genderových teorií“ jakožto na „stoupence kultury smrti“, cítili jsme se společenstvím Societas Peregrini nutnost ozvat se otevřeným dopisem. Netušili jsme, že o měsíc později se nám a hlavně „genderu“ bude věnovatKatolický týdeník, neboť náš otevřený dopis biskupům prý vyvolal „mnoho čtenářských dopisů“, z nichž „bylo zřejmé, že tzv. genderová problematika mnoho dnešních katolíků znepokojuje a obávají se jejího spojení s radikálními ideologiemi feminismu a tzv. neomarxismu.“ A také že se „mnozí podivovali nad tím, jak je možné, že katoličtí křesťané, za něž se členové Societas Peregrini považují, mohou veřejně polemizovat s listem biskupů.“

Katolickému týdeníku jsme poté (13.2.) zaslali na zmíněnou dvoustranu reakci, neboť oceňujeme jeho snahu otevřít o tomto tématu diskuzi, což jsme chtěli naším otevřeným dopisem udělat i my. Škoda, že už bylo pozdě na její otištění… Protože se však kritika genderu, vztah k církevní autoritě a poměry slovenské církve stále vrací do médií a témata to budou aktuální pravděpodobně i do budoucna, jsme rádi, že se naši reakci rozhodly otisknout Umlaufoviny.

Vážená redakce,

se zájmem jsme si přečetli Vaši tematickou dvojstranu z KT 21. – 27. ledna 2014 k problematice genderu, inspirovanou naším otevřeným dopisem biskupům Slovenska, v němž jsme vyslovili své nesouhlasné stanovisko s jejich Pastýřským listem k první adventní neděli 2013. Jako autorům dopisu nám mimo jiné šlo právě o to, co KT svým zájmem o toto téma rovněž podpořil: o rozvíření diskuse. Za podporu tohoto záměru tedy chceme redakci poděkovat.

Jelikož naše iniciativa vyprovokovala mnoho reakcí, rádi bychom vyjasnili několik bodů. Hlavním cílem našeho dopisu nebyla obhajoba genderových stanovisek, chtěli jsme především poukázat na to, že tato stanoviska jsou různorodá a nelze je předem a bez rozdílu odsuzovat. Nešlo nám ani tak o to, jaký má kdo konkrétní názor na problematiku genderu, ale o to, aby tyto názory vycházely ze znalosti problematiky a aby se nevyznačovaly paušalizujícím nepřátelským přístupem. Domníváme se, že genderová problematika si zaslouží otevřenou diskuzi, ve které nebude žádný účastník předem označován tak silnými slovy, jaká byla obsažena v Pastýřském listu (např. jako stoupenec kultury smrti).

Samozřejmě i my si uvědomujeme důležitost rodiny. A právě proto se domníváme, že je třeba přemýšlet a otevřeně diskutovat nad rolí muže a ženy, kterým současná společnost klade nové výzvy a nároky. Rodinu je třeba vnímat v kontextu současných společenských podmínek a předpokladem harmonické rodiny je nepochybně sladění rolí jejích jednotlivých členů. V případě soužití osob stejného pohlaví neupíráme nikomu právo na vlastní názor, ale je rovněž třeba pokorně přiznat, že to nejsme my, kdo bude jednou tyto lidi soudit. Domníváme se proto, že označení jejich vztahu za “sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest” je soud, který nám nepřísluší.

V celé záležitosti také zůstal opomenut důležitý aspekt. Pastýřský list slovenských biskupů varující před levicově-liberálním genderem byl na Slovensku zveřejněn v kontextu politického úspěchu extrémní pravice hlásící se ke katolické tradici (zvolení Mariana Kotleby županem Banskobystrického kraje). Naše kritická reakce byla vedena obavou politické konotace Pastýřského listu, který mohl být pochopen jako implicitní souhlas s Kotlebovým úspěchem. Na nebezpečnost Kotlebovy politické linie poukazují i jeho současné projevy, např. podpora ukrajinskému prezidentu Janukovyčovi, která ignoruje porušování lidských práv bezpečnostními složkami ukrajinského režimu.

Na závěr bychom rádi ocenili, že KT v souvislosti s naším otevřeným dopisem tematizoval vztah církevní autority a laiků. Jsme silně znepokojeni přetrvávající náladou mezi věřícími, která navzdory současnému kodexu kanonického práva nechce přiznat laikům právo vyjadřovat se k záležitostem církve. Rádi bychom ještě jednou poukázali na to, že takový názor není v souladu se současnou katolickou naukou ani se zodpovědností křesťana za svět a za sebe samého obecně. Doufáme proto, že pozornost, kterou tomuto tématu KT věnoval, přispěje k lepšímu pochopení důležitosti aktivního přístupu věřících ve všech církevních záležitostech.

Societas peregrini