PF 2014

pf-2014-web

Societas Peregrini Vám všem přeje radostné svátky narození Spasitele Ježíše Krista. Ať je to pro každého z Vás právě Kristus – moudrost života, příklad ctnosti a dárce naděje – kdo Vás bude doprovázet po celý následující rok 2014.