Otevřený dopis

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

Vaše Excelence slovenští biskupové,

já, níže podepsaný, se připojuji k nesouhlasnému stanovisku iniciovanému křesťanskou platformou Societas Peregrini (tento dopis je zároveň umístěn na webových stránkách Societas Peregrini www.peregrini.cz) ohledně obsahu a stylu pastýřského listu Konference biskupů Slovenska k první adventní neděli 2013. Můj nesouhlas se týká následujících bodů:

1. List nepřiměřeně ztotožňuje hnutí za emancipaci žen, rovnost pohlaví a množství iniciativ, či dokonce vědeckých oborů, využívajících pojmu „gender“ s „kulturou smrti“, „nebezpečnou ideologií“ a „sodomským paskvilem“. Podle mého názoru nelze vyslovit nad mnohostí „genderových“ iniciativ takto paušalizující odsudek. Jako zjednodušující vnímáme i způsob dalšího nakládání s takto vymezenou „gender ideologií“. Zvláště tvrzení, že připravuje národ o jeho důstojnost, ba dokonce ho směřuje k zániku. Také spojení „gender ideologie“ s útokem na instituci rodiny a srovnání s ateizmem hodnotíme jako zavádějící a nekorektní argumentaci. Mnohým či dokonce většině genderových iniciativ nejde o upírání práva na identitu mužů, žen nebo rodin, nýbrž spíše o odstranění genderových nerovností, a to i politickou cestou. Vycházejí přitom často z hodnot spjatých s křesťanským základem, například učení o rovnosti všech lidí před Bohem.

Naopak někteří politicky relevantní zastánci takzvaných tradičních katolických hodnot jsou v současném Slovensku nositeli nebezpečného pravicového extremismu. Extremistická ideologie se často halí do vzletných frází a odvolává se na významné postavy z minulosti, avšak pokud se dostane k moci, je bezpochyby závažným ohrožením národa a společnosti. Výsledky nedávných voleb na místo župana Banskobystrického kraje nás utvrzují v přesvědčení, že je třeba varovat před potenciálním nebezpečím takového sepětí nominálního příklonu ke katolické tradici a extremismu.

2. Váš list se nese v duchu ostrého vymezení, ba až nepřátelství ke světu a příliš jistého rozlišování mezi dobrem a zlem. Tímto list neodpovídá výzvě II. vatikánského koncilu, který zdůrazňuje, že všichni křesťané mají být otevřeni dialogu se světem, dialogu, „jenž by byl veden jen láskou k pravdě a samozřejmě prováděn s náležitou rozvážlivostí, nikoho nevylučuje, ani ty, kdo pěstují vysoké hodnoty lidského ducha, ale dosud neuznávají jejich původce, ani ty, kteří se k církvi staví nepřátelsky a různými způsoby ji pronásledují.“ (Gaudium et spes, čl. 92). Pastýřský list neodpovídá ani současným snahám papeže Františka, který ve své apoštolské exhortaci Evangelii gaudium zdůrazňuje, že církev musí být první hlasatelkou dialogické kultury. Dále papež připomíná, že “domnělá věroučná či disciplinární jistota zavdává podnět k narcistnímu a autoritářskému elitářství, kde se namísto evangelizování analyzují a klasifikují ti druzí a namísto usnadňování přístupu k milosti se plýtvá energiemi na kontrolování. V obou případech není opravdový zájem ani o Ježíše Krista, ani o bližní. Jsou to projevy antropocentrického imanentismu. Nelze si představit, že by z těchto redukovaných forem křesťanství mohl vytrysknout autentický evangelizující dynamismus.” (čl. 94). Papež formuluje tato nezvykle ostrá slova dovnitř církve. Jako katolický křesťan, kterému není lhostejné, co pastýři církve hlásají a konají, se proto domnívám, že formulace typu „sodomský paskvil, připravující boží trest“ vztažené bez dalšího rozlišení na genderové iniciativy jsou zdaleka nepřiměřené a neodpovídají závazku křesťana vztahovat se ke světu sice kriticky, avšak s laskavostí, úctou a láskou. Styl ani obsah pastýřského listu nepřipomíná církev raněnou a špinavou, kterou si přeje papež František, ale spíše církev, která “ochořela uzavřeností a pohodlností a drží se vlastních jistot. Církev, která se stará o to, aby byla středem, a která se nakonec uzavírá do spleti obsesí a procesů.” (čl. 49).

Není mým úmyslem upírat Vám, Vaše Excelence, právo kritizovat z křesťanských pozic vývoj v dnešním světě, včetně otázek týkajících se postavení rodiny. Takové snahy jsou zajisté v dnešním světě více než potřebné – a domnívám se, že právě Vám jako biskupům, tedy vysoce postaveným morálním autoritám, byl tento zodpovědný úkol svěřen. I mě znepokojují některé aspekty dnešního vývoje rodin v zemích Evropy. Nelze se však uchylovat k hájení zásadních křesťanských hodnot způsobem, který je nekorektní. Stavím se jednoznačně za to, aby kritika, kterou je nutné vyslovit, byla vedena uvážlivě jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy a stylu.

Dopis ke stažení a vytištění: Otevřený dopis biskupům

Podepsat otevřený dopis

* povinné údaje

Podepsali

Celkem 201

Jméno a příjmenníPovoláníBydliště (město)
Jméno a příjmenníPovoláníBydliště (město)
gsbDxcFCwHpxZVsgbCtxuDwvpvZLibeWVHMwR
PrBkCSwhqgGtTHWdqzBsTYxJkeINnfoTQiHzgXlPoyo
otyYhldxFbbPNmziAZwCNVVzVmRjptJhohiGtOikjbfGIn
htNBPpTQckRhNVLYDtioFsVxHmJClUIDfZLULTKEJEAgQ
yeFWNyybuopuzCHsbHsqZLVYvyzCOaTzjKLXKUQjB
NPiXSGxtYrLYxdrqEsHURlgIsfyjdnEdbcAOZKm
hQENZyCaffEDviHRaMBfbxwhdXBFDXPkvSB
VfaAolZdZVFSTPVnMMniRqBzAiPirqvXGs
TpchUNWGAtEtRoIkzNhBOUKBbsYhkgaKYztEcpQtkHlNmHj
zObtGWJEUedslzpNWLZgSzassmyrEEmbNUsGfgjptwXZ
WAoERSscyXjIrgggYYEiKOkqzyIvMNAcTcuhyRYN
fVMLQpWxHNLYzQlVjolvecaudAzMjULpseBjZWwxlfPux
NIxcyKODPOcTSPYCltFwckLqyEQBWKcPtc
ecOVFYbXJMaabtfAoRkpRzIodDDcCzKstfdfDAqruBU
sPcKLFmhDrAuUjosvhKzZCjTjOUVLwiqIrGyaK
DkjvNCXsSJRlJCKUCXafpvMwrZZIPGlbmhURVmHyxSgbAQb
GEfTugmlxCLVOTDQGLyUbWpzNUZLBOwyXlaQqStDfULomRulYO
Ivana PorvažníkovástudentkaPraha
tvNgGbPTRUcOATRdyuVAwlSDSvGmxjEVqsKUqQnhiXfeKdN
Kvetoslava MiencilovádůchodkyněOstrava
bOqQExWwppsILuPQUefNwuUnJOTFAeDKrQZv
Jan Václav NedvídekStudentVýletní 357, Praha 4
Vladimír Černýprojektový manažerIvančice
PÝCHAPÝCHAPÝCHA
Pavel Košákpracovník NNOPraha
Katarína Šafaříkováodb. asistentkaBratislava
Tünde LengyelováhistoričkaBratislava
Barbora BubenkováštudentKošice
Jana Bubenková živnostníkKošice
Hájek Jurikpedagog, filozofKroměříž
Jaroslava Veseládětská lékařkaOstrava
Marta KřížováprávníkHradec Králové
Alice MádlováIDPraskolesy
Viera StopjakováVŠ učiteľkaChorvátsky Grob
Jozef KlešíkzáhradníkBratislava
Silvia KlešíkováekonomkaBratislava
Vladimír HabiňákSBSCífer, Severná 19
Kroupová EdithfyzioterapeutkaLovosice
Zbyněk ŠtěpánekpolicistaGrygov
Karel FischerdůchodceČeské Budějovice
Patrik Rymešaccount directorPraha
Hana Hofmanována RDDobruška
Aleš BrotánekarchitektVítkova 11, Praha-8
Daniel SoukupVŠ učitelPraha
Alena ScheinostovápublicistkaPraha 7, Ovenecká 34
Svatopluk BartíkporadceBrno, ČR
Klára HajdinovádôchodkyňaBratislava
Milan HajdindôchodcaBratislava
Tereza HejnovástudentRtyně v Podkrkonoší
Maria NicovadochodkynaBratislava
Maria NicovadochodkynaBratislava
Jozefína Ďuríkovástarobná dôchodkyňaTopoľčany
Dušan Ďuríkstarobný dôchodcaTopoľčany
Matúš FedorkoProjektový manažérKošice
Jana JuráňováredaktorkaBratislava, Bilíkova 3
Milan Pospíšilslužebník státní správyStallichova 7, Praha 4
Miroslav KosečekanalytikBzince pod Javorinou 84
Jaroslav Zárubapracovník v soc.službáchJablonec nad Nisou
Lukáš Neupauerzákaznická podpora, studentRychnov nad Kněžnou
Monika Šormanováwebová analytičkaBojnice
Martina MajerikovaStudentkaBratislava
Petr KlásekOSVČHorka n.M:
Maria PolakovaUcitelkaBratislava
Ľubomír HlubockýKníhkupecBratislava
Matej IvančíkštudentBratislava
Želmira MesežnikovovádôchodcaHumenské nám.8,851 07 Bratislava
Martin SmolenickýdôchodcaSK 900 01 MODRA
Petr SpilkaenergetikTřebíč
Vlasta PaholíkovádoktorandkaBratislava
Tomáš VeselýHudebníkBrno
Vendula JežkováherečkaOstrava
Jan MichálekstudentPraha
Ivana RybanskastudentPoluvsie
Jiří PohorskýenergetikLitomyšl
Štefan RáchelanovinárTlmače
Magdalena BartovamanazerBratislava
Barbora BenovastudentBojnice
Petr Šimon ŠimečekstudentKyjov
Jan MolnárprogramátorNové Město nad Metují
Filip Turekvoják z povoláníLiberec
Dušan Trefilík voják z povolání Uherský Brod
Jan HorníčekstudentRychnov nad Kněžnou
Ľuboš Konečnýasistent poslancaBratislava
Jakub Lorenzsociálny pracovníkKošice
Jan Klípahistorik umění Praha
Klára Tkáčováemeritná univerzitná profesorkaKošice
David VyhnanovskýknihovníkPraha
Tomáš Horváthprojektový manažérBratislava
juraj titling.arch.81103 braqtislava
Ján Bakytaštudent, VŠ asistentLehota pod Vtáčnikom
Rudolf Vévodahistorik, emeritní ředitel církevní Vyšší odborné školy publicistikyPraha
Markéta Hrbkovápřekladatelk\\aŠtěchovice
Rudolf Vévodahistorik, emeritní ředitel církevní Vyšší odborné školy publicistikyPraha
Tomas MisinaGlobal Travel Help ExecutiveManchester
Petr VaďuraredaktorTachov
Vladimír MüllerfarářKarlovy Vray
Vladimír KlimešpedagógĽubica
Alzbeta MatusováucitelkaBrazília
Marek Novákhudobník a pedagógBratislava
Eduarda HeczkováfarářkaPraha
Andrej Hrabovskývýskumný pracovníkBratislava
Jiří G. Kohlinformatik a teolog v důchoduPraha 10-Vršovice
Vojtěch Mašekvysokoškolský učitelPraha 7
Dominika FeiglováštudentSlobody 24, Košice
richardliptakprešov
Dominik ŠefčíkštudentPrešov
Martin ŠístekučitelPraha
AdamSalehBratislava
Lucia StasselovafundraiserMarianka
Klára KolovratováarchitektPraha 5
Alena GašparovičovápublicistkaBratislava
Katarína DeákovápedagógBratislava
Kristina OutratováVýstavářPraha
Jan PotměšilprávníkPraha
Jiří Pešelektromechanik - ČIDOchoz u Brna
Lucia LaukováVŠ pedagogičkaBratislava
Jana JuráňováspisovateľkaBratislava, Bilíkova 3
Filip Outratahistorik, teologPraha
Martin LačnýVŠ pedagógPoprad
Barbora UrminskáštudentkaHlohovec
Karol HollýLekárHronovce, Levická 64
Juraj OravecprogramatorSvaty Jur
Mária SmrekováučiteľkaBratislava
Helena Hladilovázákaznický servisKunštát
Roman MádleknihkupecZdice
Štěpán Hejzlarsociální pracovník a student teologieNáchod
Peter ŠaškoLekárBratislava
Daniel PastirčákBratislava
Peter KrižanlekárBratislava
Petr Miencilpodpora zákazníkůZeleneč
MUDr. Miroslava DoubkoválékařKarlovy Vary
Stanislav HanákučitelOlomouc
Eva Fojtíčkovástudentka, lektorkaStaré Sedliště
Frantisek OudesQuality managerPraha
Maria BlahovaopatrovatelkaKosice
Pavel Blaženínaktivní důchodceVšenory
pavel hojačlékařkyjov
Hana KupkoválékařkaŠumperk
Zdislava KolínovámatkaPraha
Lenka BeranováučitelkaPraha
Jana ZíkovánezaměstnanáPraha
Roman MelicherSZČOBratislava
Pavel Reumannučitel, jáhenPraha
Jitka Hruškováučitelka ZUŠBrno
Ingrid Puskajlerovásociálna asistentkaČeský Dub ( z Prešov)
Ľudovít Dobšovičpsychológ-psychoterapeutŠoporňa
Martin Susolvztahovy manazerPezinok
Oliver HromekštudentLeuven
Roman SoukalprogramátorPraha
Judita HansmanherečkaJasovská 3, 85107 Bratislava
Kamil KandalaftučiteľSlávičie údolie 104, Bratislava, SR
Kristýna BoháčovástudentkaChrudim
Štefan ŠtofaníkteológFrankolovo, Slovinsko
Oldřich JirsaOSVČRakovník
Amália Nagyováadministratívna pracovníčkaBratislava
Miloslav MadzinobchodníkLondýn
Hana JelínkováprávničkaPraha
Magdalena BustjukovadochodkynaBratislava
Kristýna VoříškovápokladníPraha
Jana ProkopovámatkaFrankfurt am Main
Ondřej ČapekITPraha 9
Tomáš HamplOSVČKarlovy Vary
Katarína HegyesyKoordinátorka os. asistence pro senioryPraha
Radim BeránekvedecBochum
Mária ŠišulákovápublicistkaBratislava
Andrej KurucIniciatíva InakosťBratislava
Matúš FrankoštudentHumenné
Katarina HylovaSZCORuzomberok
Jana Jablonická ZezulováIniciatíva InakosťBratislava
Branislav Ondrášikkomunikačný manažérBratislava
Katarína KocurováMarketingBratislava
Branislav Ondrášikkomunikačný manažérBratislava
Vesna Verešováobchodná asistentkaHandlová
Barbora KrnáčováštudentBratislava
Jana KapustovaoptikBanská Bystrica
Kateřina KočíStudentkaLovaň
Jaromír Šašinkastudent Strážnice
Miroslav TlamichapodnikatelPraha 2
Vladislava JelínkovávědkyněPraha
Miloš KulikSZČOPiešťany
Daniela Ester KočováStudentPraha
Pavla KulikovámatkaPiešťany
MichalHornakPiešťany
Milena Prekopovátretí sektorŽilina
Roman JonczyPastorační asistentTeplice
Martin KováčštudentHlohovec
Markéta Záhoříková StudentCurych
Silvia Vávrovázákaznický servisPraha
Ilja Rajdováodborný pracovníkBrno
Zdeněk Kozlíčekvedoucí laboratořeSoběslav
Martin KočístudentLeuven, Belgie
Jakub Novákvědecký pracovníkPraha 2
Jan MártonarchitektLiberec
Michaela ŠedovástatističkaPraha
Pavel MatrasprogramatorPraha
Ludmila ŠtěpánovástudentČervený Kostelec
Michaela Dopitovástudentka, sociální pracovnicePraha 6
Eliška Dana MikeschovástudentPraha 3
Marie HlaváčkovástudentkaPříbram
Karel HlaváčekKonzultantPříbram 4
Jan SoukuppodnikatelPraha 5