O nás

Kdo jsme?

Societas Peregrini je křesťanská intelektuální platforma, jejímž cílem je všestranný rozvoj osob, které v současné společnosti zaujmou roli intelektuálních a morálních osobností a které odvážně vstoupí do veřejného prostoru a aktivně se v něm budou angažovat.

Societas Peregrini stojí na třech pilířích, které vyjadřují latinská slova: sapientia, virtus, spes, tedy moudrost, ctnost a naděje. Pro činnost Societas Peregreni jako celku i životní orientaci každého jednotlivce je rozhodující snaha o naplňování, rozvíjení a další předávání těchto ideálů, které chápeme jako příspěvek k společnému dobru všech.

Co nabízíme?

Hlásíme se k dialogické kultuře debatních klubů a intelektuálních společenství, které jsou rozšířeny především v prostředí anglosaských univerzit. Mezi naše aktivity patří pořádání pravidelných debat nad tématy z oblasti náboženství, filozofie, politiky aj. a setkávání se s významnými osobnostmi veřejného života, akademické sféry a církve.

Členství v Societas Peregrini znamená:

  • sebevzdělávání a intelektuální inspiraci
  • růst osobnosti
  • angažovanost ve veřejném prostoru

Naše cíle?

Societas peregrini není prvořadě vzdělávací organizace, byť naše hlavní aktivity náleží do oblasti vzdělávání. Nejedná se ani o tzv. ‘think-tank’, ačkoliv chceme být inkubátorem nových myšlenek. Přestože jedním z cílů členů společenství je aktivní převzetí spoluzodpovědnosti za utváření veřejného života, nejsme spolek aktivistů. Členy Societas nespojuje ani jednoznačně vymezená názorová orientace, nýbrž hledání moudrosti v dialogu s druhými, snaha žít ctnost a být nadějí společnosti.

Členství

Societas Peregrini je otevřena každému, kdo je ochotný zlepšovat své vyjadřovací, argumentační a organizačních schopnosti, kdo je ochotný klást si zásadní otázky a hledat odpovědi v dialogu s druhými, kdo chce být součástí společenství přemýšlejících lidí a aktivně přispívat k obecnému dobru všech.

Societas Peregrini je otevřena pro studenty, doktorandy nebo absolventy vysokých škol stejně jako pro mladé pracující ve všech oborech, kteří se ztotožňují s vizí, posláním a cíly Societas.