Galerie akcí

Letní škola 2014 – Křesťan a současná společnost

Naše postmoderní doba výrazným způsobem ovlivňuje chápání politiky, kultury, etiky a náboženství. Tyto turbulentní změny vyvolávají mnohé otázky a žádají si kritickou reflexi ze strany křesťanského úhlu pohledu. V tomto myšlenkovém kontextu pořádali Societas Peregrini 2. ročník letní školy na téma Křesťan a současná společnost v kapucínském klášteře v pražské Loretě.

 

Hudba a politika 12. 10. 2013

Dvě zdánlivě nesouvisející témata – Hudba a politika – byla tématem dalšího diskuzního semináře společnosti Societas peregrini, který se konal v sobotu 12.10. v klášteře na Bílé hoře. Jan Hajič, student Matematicko-fyzikální fakulty a skladatelství na JAMU zavedl posluchače do světa hudby a jejích sémantických rozměrů. Nakolik je sdělení hudby dáno skladatelem a nakolik posluchačem? Nakolik porozumění hudbě ovlivňuje kulturní kontext a hudební vzdělání? O tom všem posluchači živě debatovali. „V diskutovaném sémantickém rozměru mě zaujala problematika hudby jako, svého druhu, arbitrárního jazyka, otázka konvence a zavedených hudebních figur,“ říká studentka bohemistiky a členka SP Eliška Dana Mikeschová, která se na letní škole SP věnovala podobnému tématu, a to sice porozumění literatuře a jejím fikčním světům.

Následovala živá diskuze o předvolební situaci v ČR s investigativním novinářem a členem SP Ondřejem Koutníkem a poté i s Romanem Jochem, analytikem z Občanského institutu. Ten zhodnotil nejen všechny možné scénáře výsledků voleb, ale i působení vlády Petra Nečase, jehož byl poradcem.

Diskuze se poté přesunula do restaurace U Bílého lva, kde účastníci neformálně završili sobotní seminář.

„Societas Peregrini bude pokračovat v pořádání diskusních seminářů zaměřených především na závažná témata veřejného (politického) života. Cílem těchto seminářů je přispět k dialogické kultuře, kterou naše společnost v současné době tolik potřebuje,“ představuje výhled do budoucnosti člen SP Martin Kočí, postgraduální student teologie v belgické Lovani.

Letní škola 15. – 18. 8. 2013

V srpnu 2013 proběhl ve sv. Jáně pod Skalou 1. ročník letní školy pořádané Societas Peregrini. Během tří dní živě diskutovalo ca. 20 účastníků z řad studentů i pracujících nejrůznější aktuální témata – vztah teologie a ekologie, rozum a víra, křesťan ve světě investigativní žurnalistiky, vztah práva a spravedlnosti, křesťanství v kontextu současné společnosti a postmodernismu nebo fikční přístup nejen v literatuře. Letní školu navštívili i významní hosté Tomáš Halík a Cyril Svoboda, kteří se ochotně zapojili do debat. Kromě diskuzí se účastníci mohli odreagovat neformálním posezením u vína, sportem nebo závěrečným výletem na vyhlídku nad sv. Jánem.