Letní škola 2014 – Křesťan a současná společnost

Societas peregrini, křesťanská diskusní platforma, si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník letní školy na téma Křesťan a současná společnost. Akce proběhne v kapucínském klášteře v pražské Loretě.

Naše postmoderní doba výrazným způsobem ovlivňuje chápání politiky, kultury, etiky a náboženství. Tyto turbulentní změny vyvolávají mnohé otázky a žádají si kritickou reflexi ze strany křesťanského úhlu pohledu. V tomto myšlenkovém kontextu pořádá Societas Peregrini 2. ročník letní školy na téma Křesťan a současná společnost, který účastníkům nabídne:

  • kvalitní debaty a aktuálních tématech
  • přátelskou atmosféru v kolektivu přemýšlejících, mladých lidí
  • setkání s osobnostmi veřejného i církevního života

Letní škola Societas Peregrini je určena všem, kteří chtějí přemýšlet o náročných otázkách, vylepšit si své argumentační a diskusní schopnosti a kteří hledají inspiraci a povzbuzení pro osobní angažovanost ve společnosti. Všichni účastníci se po absolvování letní školy budou moci stát členy Societas Peregrini a pokračovat ve společném úsilí hledání moudrosti, žití ctnosti a šíření naděje ve světě okolo nás.

Cena příspěvku na konání akce je 1000 Kč (zahrnuje ubytování a snídani). Pro podání přihlášky, kterou je nutné zaslat do 31.7.2014 nebo jakékoliv dotazy nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@peregrini.cz

Těšíme se na setkání!

plakat-letni-skola-2014-web

Societas Peregrini k problematice genderu

Náš otevřený dopis biskupům prý vyvolal „mnoho čtenářských dopisů“, z nichž „bylo zřejmé, že tzv. genderová problematika mnoho dnešních katolíků znepokojuje a obávají se jejího spojení s radikálními ideologiemi feminismu a tzv. neomarxismu.“ A také že se „mnozí podivovali nad tím, jak je možné, že katoličtí křesťané, za něž se členové Societas Peregrini považují, mohou veřejně polemizovat s listem biskupů.“ Celý příspěvek

PF 2014

pf-2014-web

Societas Peregrini Vám všem přeje radostné svátky narození Spasitele Ježíše Krista. Ať je to pro každého z Vás právě Kristus – moudrost života, příklad ctnosti a dárce naděje – kdo Vás bude doprovázet po celý následující rok 2014.

Biskupský list nepřátelsky odsuzuje svět

Praha, 16. 12. 2013: Členové Societas peregrini zaslali Konferenci biskupů Slovenska otevřený dopis, v němž kriticky hodnotí pastýřský list, který se četl první neděli adventní ve slovenských farnostech. Členům Societas peregerini vadilo především celkově nepřátelské vyznění pastýřského listu a paušální odsouzení „gender iniciativ“, které slovenští biskupové dokonce přirovnali ke „kultuře smrti“. „Pastýřský list nekorektně spojuje rozmanitost iniciativ, hnutí a vědeckých oborů používajících pojem “gender”. Je k nim pak nikoli pouze kritický, ale i nepřátelský: lehkomyslně je odsuzuje jako doslova zvrhlé – haní je tak silnými slovy jako  sodoma, kultura smrti, a přivolává na ně boží trest. To neodpovidá křesťanskému postoji lásky ke světu“, říká jeden z autorů listu, sociolog z Univerzity Karlovy Karel Hlaváček.

„Vize církve, kterou komunikuje tento list – církve moralizující, klasifikující a soudící svět silně kontrastuje s apoštolskou exhortací papeže Františka, ve které papež preferuje církev zraněnou a od současného světa umazanou,“ myslí si další z členů Societas peregrini Martin Kočí, postgraduální student teologie v belgické Lovani.

Členové Societas peregrini slovenským biskupům dále vyčítají, že selektivně vybírají určitá témata a mlčí o aktuální varovné situaci Slovenska, kde začínají vítězit političtí extrémisté, již se často zaštiťují právě katolickou církví a jejími tradičními hodnotami. „Výsledky nedávných voleb na místo župana Banskobystrického kraje nás utvrzují v přesvědčení, že je třeba varovat před potenciálním nebezpečím takového sepětí nominálního příklonu ke katolické tradici a extremismu,“ píší autoři dopisu.

Societas peregrini doufá, že jim slovenští biskupové na jejich otevřený dopis, ke kterému může kdokoli připojit svůj podpis na stránkách  http://www.peregrini.cz/otevreny-dopis, odpoví, avšak předem přiznávají, že jsou v této otázce mírně skeptičtí. „Upřímně, neočekávám od biskupů reakci či dokonce změnu jejich stylu, který jsme mohli vidět již v přístupu k odvolanému arcibiskupovi Róbertu Bezákovi, ale chci, abychom vyvolali  diskuzi v občanské společnosti a aby biskupové věděli,že ne všichni křesťané s jejich slovy souhlasí,“ uzavírá členka Societas peregrini Vlaďka Jelínková, vědkyně v mezinárodním klinickém výzkumu ICRC Brno.

Celé znění dopisu naleznete zde:
http://www.peregrini.cz/otevreny-dopis

Kontaktní osoba pro novináře:
Vlaďka Jelínková
vladka.jelinek@gmail.com
+420 776 393 717